X
X

Malatya Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Malatya Oto Kiralama | Malatya Nerededir?

AnasayfaMalatya Hakkında Bilinmesi Gerekenler | Malatya Oto Kiralama | Malatya...

Malatya Hakkında Bilinmesi Gerekenler? - Malatya Oto Kiralama - Malatya Nerededir?

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş şehirlerinden biri. Türkiye‘nin kuru kayısı üretiminin yüzde 80’ine hakim olan şehir ünü Türkiye sınırlarını aşan kayısısıyla ‘kayısı diyarı’ olarak da tanınıyor. Güney ve Orta Anadolu bölgelerinin kesiştiği coğrafi konumu nedeniyle sosyal yapısı çeşitlilik gösteren şehir, özgün geleneksel kültürü ile benzersiz bir yerleşim yeri.Malatya adının Hititçe’de bal anlamındaki Melid’den geldiği düşünülüyor. Asur kraliçesi Semiramis şehri Meliten olarak adlandırmış. Anadolu’nun yetiştirdiği önemli isimlerden, coğrafyacı Strabon şehirden bahsederken Melitene’yi kullanmış.Tarih boyunca pek çok medeniyet ve devletin sahip olmak istediği bir konumda yer alan, ilk yerleşimin MÖ 6 binli yıllara uzandığı Malatya’nın ismi ilk kez Kültepe tabletlerinde ‘Melita’ olarak geçiyor. Hitit tabletlerinde Maldia olarak bilinen şehir, tarih boyunca Meliddu, Melide, Melid, Milid, Milidia, Melitea ve Malatiyye isimleriyle anılmış.

7- SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI

Malatya ilinin Battalgazi ilçesinde bulunan bu kervansaray, IV. Murat zamanında Bosnalı Silahtar Mustafa Paşa tarafınca inşa ettirildi. Adını ise yaptırdığı kişiden alan kervansaray, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunuyor. Evliya Çelebi ise Seyahatname isimli kitabında kervansaraydan bahsetmiştir.Battalgazi İlçesi Alacakapı Mahallesi’nde, 1637 tarihinde IV. Murat’ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 68x76 metre boyutunda dikdörtgen bir alan üzerine, açık avlu ve kapalı hol olarak inşa edilmiştir. Kemerli olan giriş kapısının her iki yanında bir oda görülür. Bu kapının üstünde duvar içerisinden merdivenle çıkılan bir mescit olduğu sanılan kısma varılır. Holün avluya bakan yüzünde ve girişin her iki yakasında üstleri tonozla örtülü altışar oda sıralanır. Asıl kapalı kısmın üstü ise üç sıra tonozla örtülmüştür. Tonozlar sade ayaklar üzerine basmaktadır.Yapının mimarı Halep Mimarbaşısı Üstat Mehmet’in oğlu Üstat Ebubekir’dir. Doğu'ya giden yollar üzerinde bulunan bu kervansaray, şehrin ticari yoğunluğunu göstermesi açısından önem taşır. Ticari olduğu kadar askerî fonksiyonu da bulunan han oldukça sağlam bir temel üzerine kurulmuştur. Bir çizgi üzerinde sıralanmış dükkânların külliye halinde yer aldığı bir yapıdır. Hanın iki kitabesi mevcuttur. Biri iç han girişinin kapısının üstünde, diğeri avlu giriş kapısının üzerindedir. 2007-2010 arası yapılan restorasyonda kervansarayın ön yüzünü çevreleyen dükkânlar kaldırılmış, mescit bölümü, revaklar, havuz bölümü ve duvarlar restore edilmiştir. Kervansaray haftanın her günü 09.00-17.00 arası ziyarete açıktır.Silahtar Mustafa Paşa Hanı, Battalgazi İlçesinin Alacakapı mahallesinde, bugün Alacakapı denilen Şah Ali Bey mescidinin batısındadır. IV. Murad ‘ın Silahtarı Mustafa Paşa’nın yaptırmış olduğu bir handır. Burasının İstanbul’dan Doğu’ya giden yol üzerinde büyük bir geçit yeri olduğu belirtilmektedir. Evliya Çelebi, ise şunları söylemektedir : “(Malatya’nın) Kervansarayların en mükellefi Sultan Murad Han makbulü Silahtar Mustafa Paşa Hanı olup 170 hücreli ve Timur kapulu, kubbelerle arasta olmuş bir han-ı bi-menenddir. Kapusu üzerinde Tarih’in ahar mısrai ” Oldu bu han-ı cedid aramgah-ı bi-bedel”dir.
A.Gabriel 1932 senesi Ekim-Kasım aylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yaptığı inceleme ve araştırma gezisinde şu malumatı vermiştir: Kervansaray 68x76 m. Boyutlarında bir dikdörtgen şeklindedir. Etrafı revaklarla çevrili geniş bir avluya bakan, üzeri içten kubbelerle örtülmüş büyük bir salonu ihtiva eder. Salonun büyük bir kısmı sağlam olarak kalmışsa da avluyu çevreleyen inşaat muhtelif yerlerinden harap olmuştur.
Hanın nihayetinde sağlı sollu birer muhafız hücresi bulunan üstü tonoz bir giriş kısmı vardır. Avlunun iç kısmında üzeri mütemadi tonoz revaklar, dış kısmında dükkânlar bulunur.(Plana göre, hanın ön cephesinde, ana kapının her iki yanında sekizer, yan cephelerde ise on birer dükkân bulunmakta idi.). Hanın gerideki kapalı kısmının avluya bakan ön cephesinde üstü mütemadi tonoz odalar vardır. Kapının her iki yanında altışar adettir. Bunların her birisi revaklı kısma açılan birer kapı ve pencere, içerisinde ise bir ocak vardır. Yolcuların bir kısmı burada konaklarlar. Salonun iç duvarları boyunca birçok ocak ve duvar içerisinde yerleştirilmiş küçük gömme dolaplar vardır. Binanın kalıntılarından anlaşıldığına göre, yük hayvanları büyük salonda toplanırlardı. Salon duvarlarının iç tarafı boyunca hafifçe yükselmiş bloklarda ise bakıcılar ve daha önemsiz yolcular gecelerler, ocak ateşi ile ısınırlardı.
Hanın iki kitabesi vardır. Birincisi Alacakapı Camiinde saklanan Cevri mahlasını kullanan Divan-ı Hümayun kâtiplerinden İbrahim Çelebi’ye ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu kitabe Hanın giriş kapısı için yazılmış olduğu belirtilmiştir. İkinci kitabe ise kapalı alan kapısı üzerinde halen de mevcut olan kitabedir ki Şeyhülislam Yahya Efendi tarafından yazılmıştır.
Hanın inşaatına 1636 senesi martında başlanmış olduğu, bu tarihlerde Silahtar Mustafa Paşa tarafından inşaata mutemet tayin olunan Muslu Ağa isminde bir kişi tayin etmiştir. Hanın inşaatı 1637 yılı sonlarına doğru bitmiştir.(18 Aralık 1637). İnşaat masrafları için harcanan para toplam 3.564.650 kuruşu bulmuştur.
Hanın cephesinde yontma taştan yapılmış kemer kapının iki yanında altışar kargir kemer dükkân bulunmaktadır. Hanın giriş kapısı demirdendir, bunun iç taraflarında her iki yanda birer oda vardır. Bu giriş kısmını (kapının ) üst tarafında, duvar içindeki kargir merdivenle çıkılan bir mescit bulunmaktadır. Bu mescit halen bulunmamakla beraber, yakın zamana kadar mevcudiyetini muhafaza etmiş olmalıdır ki, halk arasında “altı yol,üstü cami” şeklinde hafızalarda yer etmiştir.Mescidden bir diğer merdivenle hanın zemin katına inilmektedir.Burada bulunan bir kapıdan da abdest bozacak kısma giderler.Burada da beş adet hela, iki abdest alacak musluk vardır.İç hanın avluya bakan yüzünde de,kapının her iki tarafında altışar oda vardır.Bunlardan en baştaki bir ocak ve altı dolap yerini,diğerleri birer ocağı vardır.Her odanın birer demir penceresi vardır.
Eskiden Hanın avlusunda büyük bir su havuzu bulunmakta idi. Han restore edilip ziyarete açılmıştır.

Malatya şehrinde Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı konumuna Oto Kiralama Hizmeti

Malatya, Türkiye'deki Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? City Car, en yakın oto kiralama acentesinden ekonomik fiyatlı araçlar ile Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

City Car Rental, şehrinizde gezmenize yardımcı olacak araçlar ve transfer hizmeti sağlar. Araçları, Ofisleri, müsaitlik durumlarını görüntüleyin ve gerçek zamanlı olarak Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı adresine oto kiralama hizmetinden faydalanın.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı için en yakın acente veya ofisi mi arıyorsunuz? Malatya Oto Kiralama City Car size yardımcı olacaktır.Malatya Otogar Oto Kiralama,Malatya Havalimanı Oto Kiralama,Malatya Merkez Oto Kiralama,Malatya Tren Garı Oto Kiralama konumlarından City Car'ın her sınıftan araçları sizleri bekliyor.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı adresine City Car Rental'den oto kiralayarak ile ulaşabilirsiniz

City Car Rental Uygulamasından veya Web Sitesinden kolayca Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı için fiyat teklifi alın.

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı adresine en kolay yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz, bu nedenle Malatya konumundaki kullanıcılar ve il dışından gelen yolcular ve yurt dışından gelen yolcular, oto kiralama için en iyi uygulama olarak City Car Rental'e güveniyor. 

Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı için Malatya Oto Kiralama fiyatları, ve tüm yolculuk ücreti hakkında bilgi için lütfen City Car Rental web sitesini kontrol edin.

 

8- BEŞKONAKLAR ETNOĞRAFYA MÜZESİ

Geleneksel Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşırlar. Yan yana beş konaktan oluşan bu binalar, sokağa cepheli iki katlı evlerdir. Bunlardan üç katlı iki konaktan olanın dört odası Malatya evi, altı odası da etnografik eser olarak teşhire açılmıştır. Sivil mimarinin güzel örneklerinden olan konaklar 1900’lü yılların başlarında inşa edilmişlerdir. Dış cephede ana yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılmış, duvarları bağlayan hatıllar, iç doğramaları, döşemeleri, tavanları, pencereleri, kapıları, yüklükleri, merdivenleri ve sekileri de ahşaptan yapılmıştır. Demir ise sadece kapılarda, pencerelerde ve kapı üstü havalandırmada parmaklık olarak kullanılmıştır.Malatya’nın önde gelen ailelerinin oturduğu ve yaklaşık 120 yıl önce Hacı Sait Efendi (Turfanda)ve kardeşleri tarafından yaptırılan önce iki katlı, cihannümalı, cumbalı, balkonlu bir konak ve ona bitişik aynı mimaride oluşan dört konağın bir bütün olarak inşa edildiği Beşkonaklar, Malatya’nın geleneksel sivil mimari yapılarından günümüze ulaşmış özgün örneklerdendir. Konaklar giriş katı ve üst kat olmak üzere 2 kattan oluşur. Kanatlı kapıdan hayat/taşlık denilen genellikle yazın oturulan sofaya girilir. Sofanın her iki yanındaki mekanlar mutfak-ocak yeri, kiler ve oda olarak kullanılmakta, devamında avluya geçilmektedir. Üst katta ortada bir sofa ve etrafında odalar bulunmaktadır. Malatya yöresine ait el sanatları, kumaş baskıcılığı giyim ve aksesuarları, mutfak araç ve gereçleri, aydınlatma, ölçü aletleri, ateşli ve kesici silahlar ile mühürler sergilenmektedir.

Covid-19 (koronavirüs) salgını sebebiyle müze ve örenyerlerinin ziyarete açılış ve kapanış saatleri valiliklerce belirlenmektedir. Bu nedenle müze ve örenyerlerinin ziyaret saatlerine ilişkin güncel bilgiye müze müdürlüklerinden ulaşılabilir.
Beşkonaklar Etnoğrafya Müzesi 08.08.2008 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığı onayıyla açılmış olup, iki binadan oluşmaktadır. Sergi salonlarında tarım araçları, giyim örnekleri, erkek aksesuarları, para-saat keseleri, saatler, kadın aksesuarları, takılar, el işleri, mutfak araç ve gereçleri, silahlar, dokuma araçları –örnekleri, ölçü-tartı araçları, aydınlatma araçları, mühürler, kilitler, kapı tokmakları, müzik aletleri gibi Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait günlük kullanım araç ve gereçleri sergilenmektedir.
Müze tadilat nedeniyle ziyarete kapalıdır.

Beşkonaklar Malatya Mutfağı konumuna Oto Kiralama

Türkiye'deki Beşkonaklar Malatya Mutfağı adresine nasıl gidebileceğinizi mi merak ediyorsunuz? City Car, en yakın oto kiralama acentesinden ekonomik fiyatlı araçlar ile Beşkonaklar Malatya Mutfağı adresine ulaşmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur.

City Car Rental, şehrinizde gezmenize yardımcı olacak araçlar ve transfer hizmeti sağlar. Araçları, Ofisleri, müsaitlik durumlarını görüntüleyin ve gerçek zamanlı olarak Beşkonaklar Malatya Mutfağı adresine ne kadar sürede ulaşabileceğinizi öğrenin.

Beşkonaklar Malatya Mutfağı için en yakın acente veya ofisi mi arıyorsunuz? Malatya Oto Kiralama City Car size yardımcı olacaktır.Malatya Otogar Oto Kiralama,Malatya Havalimanı Oto Kiralama,Malatya Merkez Oto Kiralama,Malatya Tren Garı Oto Kiralama konumlarından City Car'ın her sınıftan araçları sizleri bekliyor.

Beşkonaklar Malatya Mutfağı adresine City Car Rental'den oto kiralayarak ile ulaşabilirsiniz

City Car Rental Uygulamasından veya Web Sitesinden kolayca Beşkonaklar Malatya Mutfağı için fiyat teklifi alın.

Beşkonaklar Malatya Mutfağı adresine en kolay yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz, bu nedenle Malatya konumundaki kullanıcılar ve il dışından gelen yolcular ve yurt dışından gelen yolcular, oto kiralama için en iyi uygulama olarak City Car Rental'e güveniyor. 

Beşkonaklar Malatya Mutfağı için Malatya Oto Kiralama fiyatları, ve tüm yolculuk ücreti hakkında bilgi için lütfen City Car Rental web sitesini kontrol edin.

9-Arapgir

İpek Yolu’nun önemli olduğu dönemlere parlak bir yermiş, sonra sonra ışığını sönmüş ama yitmemiş. Akkoyunlular, İlhanlılar, Danişmendiler tarafından devlet merkezi olarak kullanılmış. Osmalı döneminde doğudan batıya mal götüren kervanlar burada duraklar, Arapgir’den aldıkları ipek ve manusa dokumaları uzak diyarlarda satarmış.Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biriymiş Arapgir. 1600’lerin başında birçok Arapgir ve Eğinli Ermeni aile batıya; İstanbul, Bursa ve Tekirdağ’a göçmüşler. İstanbul’un ileri gelen Ermeni ailelerinin bir çoğunun kökleri buraya dayanıyormuş. 1915’e kadar da yoğun bir Ermeni yerleşimi olmaya devam etmiş. Dolayısı ile onlar için de büyük duygusal önem taşıyan bir yer.5.000 dokuma tezgahında buranın yerel kumaşı manusa üretilir, 7 ülkeye ihraç edilirmiş. Buna ek olarak 75 tane daha ticaret kolu varmış! Tüccarlar Arapgir’den dükkan kapmak için yarışırmış.Sonra sanayi devrimi, İpek Yolu’nun önemini yitirmesi derken, hem ticaret, hem de nüfus kan kaybetmiş. Konaklar boşalmış, dokuma tezgahları sessiz, tarlalar boş kalmış. Kısmen hayalet şehir olmuş. Şehirde kalanlar yeni yerlere, betondan mahalleler kurmuşlar. Güzelim eski kerpiç ve taş binalar kimsesiz kalmış.Ama o yanlızlıkları ile o kadar güzel ve anlamlılar ki bambaşka bir manyetizmaları var. Biraz buruk, biraz huzurlu, insanda yoğun hisler uyandıran bir yer. İnsanı da bir o kadar tatlı. Bir tanıdığımız “Arapgirliden kötülük gelmez” demişti, gerçekten de iki muhabbet edince öyle hissediyorsunuz.Doğası, özellikle de Eskişehir Vadisi ayrı güzel. Malatya’dan çok komşusu Kemaliye’ye benziyor.Biz çok sevdik. Otantikliğini korumuş, hem çok güzel fotoğraflar çekebileceğiniz, hem de içinde olmaktan keyif alabileceğiniz bir yer. Ancak araba ile gelmek şart. Sizin de keyifle gezmeniz için Arapgir’den önerilerimizi derledik.

10- Fotoğraf Makinası & Radyo Gramafon Müzesi

Malatya’da iki tane harika müze gezdik. Fotoğraf Makinası Müzesi Asya ve Avrupa’nın en büyük fotoğraf makinası müzesiymiş. Gizli servislerin kullandığı fotoğraf makinelardan tutun da tarihin ilk fotoğraf makinelerine çok eğlenceli ve zengin bir sergi oluşturmuşlar.Neler yok ki? Casus güvercinlere takılan kameralar (eski zamanların casus drone’u), saate saklanmış fotoğraf makineleri, hain radar cihazları, dünyada sadece belli adette üretilen altın fotoğraf makineleri, kömür ile çalışan sobalı sinema projektörleri…. Çok beğendik. Mutlaka müzeye vardığınızda rehber eşliğinde gezdirilmeyi talep edin, tek başınıza gezerseniz çok birşey anlayamayabilirsiniz.Fotoğraf Makinası müzesi eski konakların restore edilerek düzenlenmesi ile oluşturulmuş Sanat Sokağı’ında. Onun birkaç dakika ilerisinde de Radyo Gramafon Müzesi var. Orada da elbette tarihi gramafonlar, radyolar üzerine yine keyifli bir koleksiyon var.Her iki müzede de koleksiyoner Baki Tamer Selçuk Bey’in büyük katkısı var. Özellikle de fotoğraf makinesinin neredeyse tamamı onun şahsi koleksiyonunu hediye etmesi ile oluşturulmuş. Kendisini alkışlıyoruz.

 

 


Top