X
X

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar içinsözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiğigibidir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: https/www.citycarsrental.com
Adres: Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi Lara4 Apt. No:16/A Yeşilyurt MALATYA
Tel: 0850 888 80 15 
Email: destek@citycarsrental.com 
ALICI: Müşterilerin www.citycarsrental.com sitesinden hizmet talep ederken kullandıkları İsim Soyisim Tc Adres ve iletişim bilgileri ve kiralama sözleşmesi esas alınır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Alıcının Satıcıya ait www.citycarsrental.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.automalatya.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve GENEL KİRALAMA KOŞULLARI bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

SÖZLEŞME TARİHİ

Müşterilerin www.citycarsrental.com sitesinden talep ettiği hizmetin kapsadığı tarihler esastır.

 MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Satıcının sunduğu hizmet, müşterinin belirlediği transfer yerine göre yine müşterinin hizmet talep ederken belirlediği şekilde sağlanır.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde hizmet talep edenlerin ücretinin kendisince karşılanacağını yada kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve önceden web sitesinde yer alan GENEL KİRALAMA KOŞULLARI gereğince ilgili işlem yapılır.

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 1 (Bir) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir.

SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.citycarsrental.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

www.citycarsrental.com internet sitesindeki bütün fiyatlar, internet sitemizde veya teyit amaçlıe-postada aksi belirtilmediği sürece, KDV ve diğer bütün vergileri (söz konusu vergilerde yapılacak değişikliklere tabi olmak suretiyle) içerir halde görüntülenmektedir.Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir.Web sitemizde bazı araçlarda ödeme seçeneği olarak sadece ön ödeme şartı oluşabilmektedir.Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu gönderen tarafına aittir.

İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

Tüketici, www.citycarsrental.com üzerinden yapmış olduğu rezervasyonlardan tarafına gönderilen faturaya onay vermesi doğrultusunda sorumludur. Fatura onayından sonra talep edilen iptal değişiklik durumlarında rezervasyon tutarı üzerinden hesaplanarak %25 iptal değişiklik ceza tutarı Tüketiciye Fatura edilecek veya ödeme sağlandıysa kesinti sağlanarak ücret iadesi yapılacaktır.Tüketici, hizmetin başlamasına 48 saatten az kalan süre içinde iptal taleplerinde ücret iadesi söz konusu değildir.Bu koşullar kampanyalı hizmetleri,tatil dönemlerini, erken rezervasyon veya indirimli rezervasyonları kapsamaz.Tüketici tarafından yapılan tarih değişikliklerinde iptal hükümleri geçerlidir.Tüketici, Acenteden satın alınan hizmetle ilgili hizmet sözleşmesi kurallarına uyacağını;3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.Rezervasyonunuzu kendinizin ya da birinci dereceden akrabalarınız geçerli sebepleri (hastalık, kaza, ölüm vb.) resmi bir raporla belgelendirildiği sürece iptali veya değişikliği kesintisiz yapılacaktır. İptal - değişiklik işlemlerinizin geçerli olabilmesi için yazılı ve imzalı dilekçenizin bulunması zorunludur. Kesintiler ve iade işlemleri misafir temsilcileriniz tarafından size gönderilen sözleşmelerinizde detaylı bir biçimde yer almaktadır.Hizmetin ifasından sonra Tüketiciye ait kredi kartının Acentenin kusurundan kaynaklanmayan birşekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Acenteye ödememesi halinde Tüketici, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme gerektiği taktir de 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanacak olup,sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, Kiralama Sözleşmesi maddeleri uygulanır.  Bu sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlık konusunda Malatya mahkemesi ve icra daireleri yetkilidir.Sözleşmeyi kendim ve/veya rezervasyon formunda belirtmiş olduğum isimleri yazılı kişiler adına okuyup, kabul ettiğimi beyan ettim.Bu beyanım; rezervasyon işlemini kendim yerine bir başkasının yürütmüş ve/veya imzalamış olması halinde dahi geçerlidir.Tüketici olarak adımıza düzenlenmiş olan Web Sitesi Mesafeli Satış Sözleşmesi  ve “Şartlar veKoşullar” sayfalarında belirtilen hükümlerinin tamamını, göndermiş olduğum rezervasyon formundayer alan bilgilerimin doğruluğunun sorumluluğunu,   Acentenin web sitesindeki bilgileri okuyup, anlayıp kabul ettiğimi beyan ederim.

 


Top